...

Користувача угода

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів інформаційного порталу «mediabum.info».

  1. Терміни та визначення

1.1. «Сайт» — інтернет-проект, інформаційний портал, що містить інформацію розважального та новинного характеру, доступний в мережі Інтернет за адресою «https://mediabum.info/»;

1.2. «Власник» — адміністратор сайту, володар виняткових прав на використання Сайту, в тому числі програм, що входять до його складу для ЕОМ та баз даних, інформаційних матеріалів, графічних зображень, що є елементами користувальницького інтерфейсу, та інших охороноздатних об’єктів, що входять до складу Сайту, а також на дизайн Сайту, який здійснює управління Сайтом та інші дії, пов’язані з його використанням;

1.3. «Користувач» — будь-яка особа, яка використовує функціональні можливості Сайту, у тому числі перегляд, копіювання, передачу будь-якої інформації з будь-якого розділу Сайту;

1.4. «Угода» — це Угода, укладена між Власником сайту «https://mediabum.info/» та Користувачем;

1.5. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних);

1.6. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

1.7. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.8. «Сторона та Сторони» — Власник або Користувач окремо або Власник або Користувач спільно.

  1. Загальні умови

2.1. Предметом цієї Угоди є відносини між адміністратором та правовласником Сайту, та Користувачем з приводу використання Сайту та розміщених на ньому результатів інтелектуальної діяльності, а також інших матеріалів Сайту;

2.2. Ця Угода є публічною офертою, відповідно до положень Цивільного Кодексу України. Згодою (акцептом) Користувача з умовами цієї Угоди вважається фактичне використання Сайту та його матеріалів;

2.3. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України, країн СНД, договорів та угод країн СНД, а також нормами міжнародних договорів;

2.4. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди;

2.5. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності з моменту розміщення на Сайті нової редакції Угоди. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту;

2.6. Посилання на будь-який Сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного чи некомерційного характеру, включаючи контекстну рекламу, розміщені на Сайті, не є схваленням чи рекомендацією цих продуктів (послуг) з боку Власника. Власник Сайту не несе відповідальності за зміст, доступний за посиланнями, розміщеними на Сайті;

2.7. Вся інформація та матеріали, розміщені на цьому Сайті, представлені без гарантії того, що вони не можуть містити помилок;

2.8. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди;

2.9. Сайт може містити контент, не призначений для осіб віком до 18 років (18+). Користувач, який не досяг 18 років, зобов’язується утримуватись від перегляду матеріалів Сайту призначених для повнолітньої аудиторії.

  1. Матеріал, що використовується на сайті

3.1. Власник сайту інформує користувача про те, що матеріали, які розміщуються та використовуються на сайті, а саме відео, фото чи текстові матеріали можуть бути запозичені Власником сайту з відкритих джерел, або використані на підставі відкритої ліцензії;

3.2. Власник сайту, здійснюючи запозичення та використання матеріалів, при розміщенні їх на сайті, гарантує вказівку імені або псевдоніма автора такого матеріалу, а також посилання на джерело запозичення такого матеріалу;

3.3. Зазначені у 3.2. цієї угоди дії Власник сайту здійснює за наявності фактичної можливості — якщо автор матеріалу вказано на сайті-джерелі запозичення.

  1. Політика конфіденційності

4.1. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї угоди

4.2. Персональні дані Користувача Власник сайту може використовувати з метою надання Користувачеві за його згодою матеріалів сайту шляхом надсилання їх на адресу електронної пошти, вказану користувачем;

4.3. Власник сайту зобов’язується:

4.3.1. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача;

4.3.2. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

4.3.3. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

  1. Зобов’язання Користувача

5.1. Користувач погоджується не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство України, країн СНД або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту;

5.2. Не допускається використання текстових та графічних матеріалів Сайту без згоди правовласників. Користувачеві забороняється копіювання, передрук, публікація матеріалів Сайту в інших виданнях без згоди Власника;

5.3. При цитуванні текстових або графічних матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, гіперпосилання на Сайт «https://mediabum.info/» обов’язкове. Таке використання матеріалів Сайту допускається в обсязі, виправданому метою цитування;

5.4. Власник не несе відповідальності за порушення Користувачем правил та умов, викладених у цій Угоді.

5.5. Користувача попереджено про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватися на сайті;

5.6. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

  1. Інтелектуальна власність

6.1. Зареєстровані торгові марки, знаки, що згадуються на Сайті, є власністю відповідних власників.

6.2. Власник залишає за собою право в будь-який час видаляти з Сайту будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені на ньому, без попередження Користувача;

6.3. Усі використовувані та розміщені на Сайті результати інтелектуальної діяльності (крім матеріалів, отриманих з відкритих джерел), включаючи логотип, а також сам Сайт та доменне ім’я є інтелектуальною власністю їх законних правовласників та охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними правовими конвенціями;

  1. Положення про рекламу

7.1. Користувач, здійснюючи використання Сайту, дає адміністратору свою згоду на отримання рекламної інформації, що розміщується на Сайті. У разі незгоди користувача з цим положенням угоди, користувач має право не використовувати Сайт або відмовитися від його використання повністю.

  1. Для правовласників

8.1. Якщо Ви є власником виняткових прав на будь-який матеріал, що знаходиться на даному сайті та Ваші права тим чи іншим чином порушуються з використанням даного ресурсу, ми просимо Вас негайно зв’язатися з Адміністрацією сайту шляхом надсилання вашого запиту на контактні адреси, вказані на сторінці «https : //mediabum.info/pro-nas/», для вирішення питань про видалення матеріалу;

8.2. Адміністрація Сайту повідомляє, що звернення про порушення авторських прав та видалення інформації, що порушує авторські права, буде розглянуто у строк, що не перевищує 5 (п’яти) робочих днів;

8.3. Для найбільш швидкого та об’єктивного розгляду звернення правовласнику необхідно надати таку інформацію:

— документ, що свідчить про наявність виняткових прав на матеріал, розміщений на сайті;

— прямі посилання на сторінки ресурсу, інформація на яких порушує авторські права;

8.4. Якщо звернення подає не правовласник, а його уповноважений представник, необхідно надати копію довіреності з обумовленими у ній повноваженнями представника на поводження з подібними питаннями, завіреною належним чином.

  1. Інші умови

9.1. Усі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинності

9.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою;

9.3. Ця угода набирає чинності з моменту початку використання інформації, діє протягом невизначеного строку та поширює свою дію на Користувачів, які здійснюють доступ до Сайту як до дати опублікування цієї Угоди, так і після дати її опублікування;

9.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту, у разі порушення будь-ким із Користувачів положень Угоди, не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються, відповідно до законодавства;

9.5. Сторони погодилися, що для всіх спорів, що випливають із відносин, що регулюються цією Угодою, досудовий претензійний порядок врегулювання спорів є обов’язковим.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.

Рейтинг